آجر نسوز

آجر نما نسوز

هرچه دانه خاک ریزتر باشد، آب بیشتری را به خود جذب می‌کند که این خصوصیت برای کارهای ساختمان‌سازی مناسب نیست. بطور کلی خاک خوب و حد واسط از دانه‌های ریز و درشت تشکیل یافته‌است. تشکیل خاک‌ها به گذشت زمان، مقاومت سنگ اولیه یا سنگ مادر، آب و هوا، فعالیت موجودات زنده و بالاخره توپوگرافی ناحیه‌ای که خاک در آن تشکیل می‌شود بستگی دارد. خاک در اسلام یکی از پاک کننده‌ها محسوب می‌شود. خارجی ترین بخش زمین از خاک تشکیل شده است. خاک محصول فرسایش و خردشدگی سنگ هاست .

محصولات آجر نسوز نما
ردیف تصویر نــوع ابعاد
(سانتیمتر)
وزن تقریبی
(گرم)
بسته بندی تعداد در کارتن
(قالب)
وزن کارتن
(کیلوگرم)
تعداد قالب در
متر مربع / طول
۱ آجر نسوز نما پلاک ۷ نسوز روشن کد ۱ ۲٫۵ × ۳۲ × ۷ ۹۰۰ کارتن ۲۴ ۲۱٫۵ ۴۲
۲ آجر نسوز نما پلاک ۷ نسوز وسط روشن کد ۲ ۲٫۵ × ۳۲ × ۷ ۹۰۰ کارتن ۲۴ ۲۱٫۵ ۴۲
۳ آجر نسوز نما پلاک ۷ نسوز وسط تیره کد ۳ ۲٫۵ × ۳۲ × ۷ ۹۰۰ کارتن ۲۴ ۲۱٫۵ ۴۲
۴ آجر نسوز نما پلاک ۷ نسوز تیره کد ۴ ۲٫۵ × ۳۲ × ۷ ۹۰۰ کارتن ۲۴ ۲۱٫۵ ۴۲
۵ آجر نسوز نما پلاک ۷ نسوز سوخته کد ۵ ۲٫۵ × ۳۲ × ۷ ۹۰۰ کارتن ۲۴ ۲۱٫۵ ۴۲
۶ آجر نسوز نما ال ۷ نسوز روشن کد ۱ ۲٫۷ × (۱۰×۲۰) × ۷ ۹۰۰ کارتن ۳۰ ۲۷ ۱۴
۷ آجر نسوز نما ال ۷ نسوز وسط روشن کد ۲ ۲٫۷ × (۱۰×۲۰) × ۷ ۹۰۰ کارتن ۳۰ ۲۷ ۱۴
۸ آجر نسوز نما ال ۷ نسوز وسط تیره کد ۳ ۲٫۷ × (۱۰×۲۰) × ۷ ۹۰۰ کارتن ۳۰ ۲۷ ۱۴
۹ آجر نسوز نما ال ۷ نسوز تیره کد ۴ ۲٫۷ × (۱۰×۲۰) × ۷ ۹۰۰ کارتن ۳۰ ۲۷ ۱۴
۱۰ آجر نسوز نما ال ۷ نسوز سوخته کد ۵ ۲٫۷ × (۱۰×۲۰) × ۷ ۹۰۰ کارتن ۳۰ ۲۷ ۱۴
۱۱ آجر نسوز نما پلاک ۵٫۵ نسوز روشن کد ۱ ۲٫۵ × ۲۶ × ۵٫۵ ۶۰۰ کارتن ۶۳
۱۲ آجر نسوز نما پلاک ۵٫۵ نسوز وسط روشن کد ۲ ۲٫۵ × ۲۶ × ۵٫۵ ۶۰۰ کارتن ۶۳
۱۳ آجر نسوز نما پلاک ۵٫۵ نسوز وسط تیره کد ۳ ۲٫۵ × ۲۶ × ۵٫۵ ۶۰۰ کارتن ۶۳
۱۴ آجر نسوز نما پلاک ۵٫۵ نسوز تیره کد ۴ ۲٫۵ × ۲۶ × ۵٫۵ ۶۰۰ کارتن ۶۳
۱۵ آجر نسوز نما پلاک ۵٫۵ نسوز سوخته کد ۵ ۲٫۵ × ۲۶ × ۵٫۵ ۶۰۰ کارتن ۶۳
۱۶ آجر نسوز نما ال ۵٫۵ نسوز روشن کد ۱ ۲٫۷ × (۱۰×۲۰) × ۵٫۵ ۷۰۰ کارتن ۴۰ ۲۸ ۱۸
۱۷ آجر نسوز نما ال ۵٫۵ نسوز وسط روشن کد ۲ ۲٫۷ × (۱۰×۲۰) × ۵٫۵ ۷۰۰ کارتن ۴۰ ۲۸ ۱۸
۱۸ آجر نسوز نما ال ۵٫۵ نسوز وسط تیره کد ۳ ۲٫۷ × (۱۰×۲۰) × ۵٫۵ ۷۰۰ کارتن ۴۰ ۲۸ ۱۸
۱۹ آجر نسوز نما ال ۵٫۵ نسوز تیره کد ۴ ۲٫۷ × (۱۰×۲۰) × ۵٫۵ ۷۰۰ کارتن ۴۰ ۲۸ ۱۸
۲۰ آجر نسوز نما ال ۵٫۵ نسوز سوخته کد ۵ ۲٫۷ × (۱۰×۲۰) × ۵٫۵ ۷۰۰ کارتن ۴۰ ۲۸ ۱۸
۲۱ آجر نسوز نما پلاک ۲۰ × ۲۰ روشن کد ۱ ۲٫۵ × ۲۰ × ۲۰ ۱۷۵۰ کارتن ۲۵
۲۲ آجر نسوز نما پلاک ۲۰ × ۲۰ وسط روشن کد ۲ ۲٫۵ × ۲۰ × ۲۰ ۱۷۵۰ کارتن ۲۵
۲۳ آجر نسوز نما پلاک ۲۰ × ۲۰ وسط تیره کد ۳ ۲٫۵ × ۲۰ × ۲۰ ۱۷۵۰ کارتن ۲۵
۲۴ آجر نسوز نما پلاک ۲۰ × ۲۰ تیره کد ۴ ۲٫۵ × ۲۰ × ۲۰ ۱۷۵۰ کارتن ۲۵
۲۵ آجر نسوز نما پلاک ۲۰ × ۲۰ سوخته کد ۵ ۲٫۵ × ۲۰ × ۲۰ ۱۷۵۰ کارتن ۲۵

مروری بر محصولات

آجر نما پلاک ۷ سانت نسوز در چهار رنگ با ابعاد ۷*۳۲*۲٫۵ سانتیمتروزن تقریبی : ۹۰۰ گرم – تعداد تقریبی در هر متر مربع : ۴۲ عدد با بند – ۴۵ عدد بدون بند

برای مشاهده مشخصات آجر نسوز پلاک ۷ سانت کلیک کنید.

آجر نسوز پلاک 7 سانت در چهار رنگ

آجر نسوز پلاک ۷ سانت در چهار رنگ

آجر نما ال ۷ سانت نسوز در چهار رنگ با ابعاد ۷*۱۰-۲۰*۲٫۷ سانتیمتر

وزن تقریبی : ۹۰۰ گرم – تعداد تقریبی در هر متر طول : ۱۳ عدد با بند – ۱۵ عدد بدون بند

برای مشاهده مشخصات آجر نسوز ال ۷ سانت کلیک کنید.

آجر نسوز ال 7 سانت در چهار رنگ
آجر نسوز ال ۷ سانت در چهار رنگ

.