آجر نما پلاک 7 سانت نسوز در چهار رنگ با ابعاد 7*32*2.5 سانتیمتر

وزن تقریبی : 900 گرم – تعداد تقریبی در هر متر مربع : 42 عدد با بند – 45 عدد بدون بند

برای مشاهده مشخصات آجر نسوز پلاک 7 سانت کلیک کنید.

آجر نسوز پلاک 7 سانت در چهار رنگ
آجر نسوز پلاک 7 سانت در چهار رنگ
فهرست محصولات :

آجر نما پلاک 7 سانت نسوز در چهار رنگآجر نما ال 7 سانت نسوز در چهار رنگ

آجر نما پلاک 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما پلاک نیمه 4 سانتآجر نما ال 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما ال نیمه 4 سانت

آجر نما پلاک 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما پلاک نیمه 5.5 سانتآجر نما ال 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما ال نیمه 5.5 سانت

تماس