آجر نما گلبهی

آجر نما گلبهی

آجر نما گلبهی در ابعاد متنوع، یکی از گروه محصولا کارخانه آجرنما سازه گستر است که بطور گسترده در نماکاری مساجد و مجتمع های اداری و مسکونی استفاده می شود. هرچه دانه خاک ریزتر باشد، آب بیشتری را به خود جذب می‌کند که این خصوصیت برای کارهای ساختمان‌سازی مناسب نیست. بطور کلی خاک خوب و حد واسط از دانه‌های ریز و درشت تشکیل یافته‌است. تشکیل خاک‌ها به گذشت زمان، مقاومت سنگ اولیه یا سنگ مادر، آب و هوا، فعالیت موجودات زنده و بالاخره توپوگرافی ناحیه‌ای که خاک در آن تشکیل می‌شود بستگی دارد. خاک در اسلام یکی از پاک کننده‌ها محسوب می‌شود. خارجی ترین بخش زمین از خاک تشکیل شده است. خاک محصول فرسایش و خردشدگی سنگ هاست .

محصولات آجر نما گلبهی
ردیف تصویر نــوع ابعاد
(سانتیمتر)
وزن تقریبی
(گرم)
بسته بندی تعداد در کارتن
(قالب)
وزن کارتن
(کیلوگرم)
تعداد قالب در
متر مربع / طول
۱ پلاک 4 پلاک ۴ ۲٫۲ × ۲۰ × ۴ ۲۶۰ کارتن ۱۰۰ ۲۶ ۱۰۰
۲ پلاک نیمه 4 پلاک نیمه ۴ ۲٫۲ × ۱۰ × ۴ ۱۳۰ کارتن ۲۰۰ ۲۶ ۲۰۰
۳ ال 4 ال ۴ ۲٫۷ × (۱۰×۲۰) × ۴ ۵۱۰ کارتن ۵۰ ۲۵٫۵ ۲۵
۴ ال نیمه 4 ال نیمه ۴ ۲٫۷ × (۱۰×۱۰) × ۴ ۳۱۵ کارتن ۶۰ ۱۹ ۲۵
۵ حصیری نیمه 4 حصیری نیمه ۴ ۲٫۲ × ۱۰ × ۴ ۱۲۵ کارتن ۱۸۰ ۲۲٫۵ ۲۱۰
۶ پلاک 5.5 پلاک ۵٫۵ ۲٫۲ × ۲۰ × ۵٫۵ ۳۶۵ کارتن ۶۰ ۲۲ ۸۰
۷ پلاک نیمه 5.5 پلاک نیمه ۵٫۵ ۲٫۲ × ۱۰ × ۵٫۵ ۱۸۰ کارتن ۱۲۰ ۲۱٫۵ ۱۶۰
۸ ال 5.5 ال ۵٫۵ ۲٫۷ × (۱۰×۲۰) × ۵٫۵ ۶۸۵ کارتن ۴۰ ۲۷٫۵ ۱۸
۹ نیمه 5.5 ال نیمه ۵٫۵ ۲٫۷ × (۱۰×۱۰) × ۵٫۵ ۴۱۵ کارتن ۴۸ ۲۰ ۱۸
۱۰ پلاک 22 پلاک ۲۲ ۲٫۲ × ۲۲ × ۵٫۵ ۳۹۰ کارتن ۶۰ ۲۳٫۵ ۷۴
۱۱ پلاک نیمه 11 پلاک نیمه ۱۱ ۲٫۲ × ۲۲ × ۵٫۵ ۱۹۰ کارتن ۱۲۰ ۲۳ ۱۴۵
۱۲ پلاک 26 پلاک ۲۶ ۲٫۲ × ۲۶ × ۵٫۵ ۴۴۴ کارتن ۴۵ ۲۰ ۶۳
۱۳ پلاک 8 پلاک ۸ ۲٫۵ × ۳۳ × ۸ ۱۰۰۰ کارتن ۲۷ ۲۷ ۳۵
۱۴ ال 8 ال ۸ ۲٫۷ × (۱۰×۲۰) × ۸ ۱۰۰۰ کارتن ۳۰ ۳۰ ۱۲
۱۵ ال نیمه 8 ال نیمه ۸ ۲٫۷ × (۱۰×۱۰) × ۸ ۶۳۰ کارتن ۳۶ ۲۳ ۱۲
۱۶ لفتون (10 سوراخ) لفتون (۱۰ سوراخ) ۵٫۵ × ۲۲ × ۱۰ ۱۳۰۰ فله

برای مشاهده مشخصات کاملتر هر یک از محصول آجر نما گلبهی روی آن کلیک کنید.

.