شرکت تولیدی آجرنمای سازه گستر

قزاقی کامل ساده

 • کد: GS1
 • ابعاد: 5/5*20*10
 • تعداد در قالب:  10
 • وزن بسته:  19
 • تعداد در متر مربع: 77

قزاقی کامل یک لب قاشقی

 • کد: GS2
 • ابعاد: 5/5*20*10
 • تعداد در قالب:  10
 • وزن بسته:  17/5
 • تعداد در متر مربع: 77

قزاقی کامل دو لب قاشقی

 • کد: GS3
 • ابعاد: 5/5*20*10
 • تعداد در قالب:  10
 • وزن بسته:  17/5
 • تعداد در متر مربع: 77

قزاقی کامل حفره ای

 • کد: GS4
 • ابعاد: 5/5*20*10
 • تعداد در قالب:  10
 • وزن بسته :17/5
 • تعداد در متر مربع: 77

نیمه قزاقی

 • کد: GS5
 • ابعاد: 20*5/5*5/5
 • وزن بسته:  18
 • تعداد در متر مربع: 19

پلاک 20*5/5 ساده

 • کد: PS1
 • ابعاد: 3*20*5/5
 • تعداد در قالب:  30
 • وزن بسته:  17
 • تعداد در متر مربع: 77

پلاک 20*5/5 لبگرد

 • کد: PS2
 • ابعاد: 3*20*5/50
 • تعداد در قالب:  30
 • وزن بسته:  17
 • تعداد در متر مربع: 77

پلاک 20*5/5 طرحدار

 • کد: PS3
 • ابعاد: 3*20*5/5
 • تعداد در قالب:  30
 • وزن بسته:  16
 • تعداد در متر مربع: 77

پلاک 20*5/5 رستیک

 • کد: PS4
 • ابعاد: 3*20*5/5
 • تعداد در قالب:  30
 • وزن بسته:  15
 • تعداد در متر مربع: 77

 

پلاک 20*5/5 حصیری

 • کد: PS5
 • ابعاد: 3*20*5/5
 • تعداد در قالب:  
 • وزن بسته:  
 • تعداد در متر مربع: 77

 

پلاک 24*7/5 ساده

 • کد: PS10
 • ابعاد: 3*24*7
 • تعداد در قالب:  20
 • وزن بسته:  19
 • تعداد در متر مربع: 50

 

پلاک 24*7/5 لبگرد

 • کد: PS12
 • ابعاد: 3*24*7
 • تعداد در قالب:  20
 • وزن بسته:  17/5
 • تعداد در متر مربع: 50

 

پلاک 24*7/5 طرحدار

 • کد: PS11
 • ابعاد: 3*24*7
 • تعداد در قالب:  20
 • وزن بسته: 17/5
 • تعداد در متر مربع: 50

 

پلاک 24*7/5 رستیک

 • کد: PS13
 • ابعاد: 3*24*7
 • تعداد در قالب:  20
 • وزن بسته:  17/5
 • تعداد در متر مربع: 50

 

پلاک 26*6ساده

 • کد: PS14
 • ابعاد: 3*26*6
 • تعداد در قالب:  30
 • وزن بسته:  21
 • تعداد در متر مربع: 55

 

پلاک 26*6لبگرد

 • کد: PS15
 • ابعاد: 3*26*6
 • تعداد در قالب:  30
 • وزن بسته:  21
 • تعداد در متر مربع: 55

پلاک 26*6خشتی

 • کد:KHS
 • ابعاد: 3*26*6
 • تعداد در قالب:  30
 • وزن بسته:  21
 • تعداد در متر مربع: 55

 

آجر قزاقی به دلیل ویژگی های خاص خود، مورد توجه بسیاری از معماران و طراحان قرار گرفته است. این نوع آجر، بافت خاصی دارد که به ساختمان ها زیبایی و شکوه می بخشد. آجر قزاقی نیز از نظر مقاومت در برابر سرما و گرما، عایق بودن در برابر صدا، ضد آب بودن و زیبایی ظاهری بسیار مناسب است.

از جمله کاربردهای آجر قزاقی می توان به ساخت دیوارهای داخلی و خارجی، پیش ساختمانی، نمای ساختمان، فرش کف، نمای دیوارهای بیرونی و داخلی، ستون ها و تزئینات دیواری اشاره کرد. این آجرها به عنوان یکی از مهمترین اجزای ساختمانی در زیبایی و استحکام ساختمان ها نقش داشته و انتخابی عالی برای هر نوع ساختمان می باشند.

 

 

تماس