شرکت تولیدی آجرنمای سازه گستر

آجر نما ال 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهی با ابعاد 5.5*10-20*2.7 سانتیمتر

وزن تقریبی : 700 گرم – تعداد تقریبی در هر متر طول : 16 عدد با بند – 19 عدد بدون بند

برای مشاهده مشخصات آجر نما ال 5.5 سانت کلیک کنید.

آجر نما ال 5.5 سانت زرد، قرمز و گلبهی
آجر نما ال 5.5 سانت زرد، قرمز و گلبهی
فهرست محصولات :- آجر نما پلاک 7 سانت نسوز در چهار رنگآجر نما ال 7 سانت نسوز در چهار رنگ

آجر نما پلاک 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما پلاک نیمه 4 سانتآجر نما ال 4 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما ال نیمه 4 سانت

آجر نما پلاک 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما پلاک نیمه 5.5 سانتآجر نما ال 5.5 سانت زرد ، قرمز و گلبهیآجر نما ال نیمه 5.5 سانت

تماس