شرکت تولیدی آجرنمای سازه گستر

آجر نما زرد

آجر نما زرد در ابعاد متنوع، یکی از گروه محصولا کارخانه آجرنما سازه گستر است که بطور گسترده در نماکاری مساجد و مجتمع های اداری و مسکونی استفاده می شود. هرچه دانه خاک ریزتر باشد، آب بیشتری را به خود جذب می‌کند که این خصوصیت برای کارهای ساختمان‌سازی مناسب نیست. بطور کلی خاک خوب و حد واسط از دانه‌های ریز و درشت تشکیل یافته‌است. تشکیل خاک‌ها به گذشت زمان، مقاومت سنگ اولیه یا سنگ مادر، آب و هوا، فعالیت موجودات زنده و بالاخره توپوگرافی ناحیه‌ای که خاک در آن تشکیل می‌شود بستگی دارد. خاک در اسلام یکی از پاک کننده‌ها محسوب می‌شود. خارجی ترین بخش زمین از خاک تشکیل شده است. خاک محصول فرسایش و خردشدگی سنگ هاست .

محصولات آجر نما زرد
ردیف تصویر نــوع ابعاد
(سانتیمتر)
وزن تقریبی
(گرم)
بسته بندی تعداد در کارتن
(قالب)
وزن کارتن
(کیلوگرم)
تعداد قالب در
متر مربع / طول
1 پلاک 4 پلاک 4 2.2 × 20 × 4 260 کارتن 100 26 100
2 پلاک نیمه 4 پلاک نیمه 4 2.2 × 10 × 4 130 کارتن 200 26 200
3 ال 4 ال 4 2.7 × (10×20) × 4 510 کارتن 50 25.5 25
4 ال نیمه 4 ال نیمه 4 2.7 × (10×10) × 4 315 کارتن 60 19 25
5 حصیری نیمه 4 حصیری نیمه 4 2.2 × 10 × 4 125 کارتن 180 22.5 210
6 پلاک 5.5 پلاک 5.5 2.2 × 20 × 5.5 365 کارتن 60 22 80
7 پلاک نیمه 5.5 پلاک نیمه 5.5 2.2 × 10 × 5.5 180 کارتن 120 21.5 160
8 ال 5.5 ال 5.5 2.7 × (10×20) × 5.5 685 کارتن 40 27.5 18
9 نیمه 5.5 ال نیمه 5.5 2.7 × (10×10) × 5.5 415 کارتن 48 20 18
10 پلاک 22 پلاک 22 2.2 × 22 × 5.5 390 کارتن 60 23.5 74
11 پلاک نیمه 11 پلاک نیمه 11 2.2 × 22 × 5.5 190 کارتن 120 23 145
12 پلاک 26 پلاک 26 2.2 × 26 × 5.5 444 کارتن 45 20 63
13 پلاک 8 پلاک 8 2.5 × 33 × 8 1000 کارتن 27 27 35
14 ال 8 ال 8 2.7 × (10×20) × 8 1000 کارتن 30 30 12
15 ال نیمه 8 ال نیمه 8 2.7 × (10×10) × 8 630 کارتن 36 23 12
16 لفتون (10 سوراخ) لفتون (10 سوراخ) 5.5 × 22 × 10 1200 فله

برای مشاهده مشخصات کاملتر هر یک از محصول آجر نما زرد روی آن کلیک کنید.

تماس