شرکت تولیدی آجرنمای سازه گستر

بهترین آجر نمای ساختمان

بهترین آجر نمای ساختمان بهترین آجر نمای ساختمان انواع آجر نما ، کاربرد در ساختمان آجر نما از دیرباز به عنوان محبوب ترین و رایج ترین متریال برای ساخت بناها در مملکت مطرح بوده است. ولی با آغاز دوران مدرن و ورود آن به کشور در دوران حکومت پهلوی اول و دوم و تغییراتی که […]

تماس